Sprawozdanie z działalności OSP Siedliska za rok

2017


Szanowni zaproszeni goście, szanowne Druhny i Druhowie Strażacy!


Rozpocznijmy sprawozdanie od statystyki:
W dniu dzisiejszego zebrania straż nasza liczy:
- członków czynnych 40, w tym 11 kobiet,
- członków honorowych 4, - członków wspierających 41,
- członków drużyn młodzieżowych 10.
W ciągu ubiegłego roku przyjęto trzech nowych Członków Czynnych, a jeden powrócił z Wspierających na Członka Czynnego, oraz jednego przeniesiono z Czynnych na Członków Wspierających.
Co roku wyposażenie naszej OSP się zwiększa nie tylko przez to, że trzeba iść z duchem nowoczesności czy wymianą sprzętu na nowszy ale przez to że stopniowo jest tworzona u nas ze środków finansowych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego baza sprzętu do działań specjalistycznych.
Wyposażenie jakie posiadamy w OSP Siedliska tzn. samochody pożarnicze i wiele różnego sprzętu strażackiego, pozwala nam prowadzić różnorodne działania jak działania gaśnicze, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego, drogowego, ratownictwa na wodzie, wodno-lodowe, powodziowe, usuwanie różnych miejscowych zagrożeń oraz działania zabezpieczające.
Ratownictwo na wodzie do tej poty prowadziliśmy małą łódeczką trzyosobową z tworzywa sztucznego ale niestety przez lata eksploatacji i rożne pęknięcia zaczyna nabierać wodę.
By w pełni wykorzystać sprzęt ratownictwa wodnego jaki posiadamy jak np. sanie wodno-lodowe, które są jedyne na terenie naszej gminy, potrzebna
była by łódź z prawdziwego zdarzenia i właśnie niedawno pojawiła się szansa na pozyskanie takiej łodzi – tej łodzi którą pływaliśmy podczas powodzi 2010 aluminiowej srebrnej Quiksilwer z silnikiem strumieniowym, ponieważ tą łódź niedawno przywieźliśmy do gminnych magazynów przeciwpowodziowych bo otrzymała ja nasza Gmina. I za niedługo okaże się do jakiej OSP zostanie ona przydzielona. Ja jako Komendant Gminny będę rekomendował OSP Siedliska.

Ostatnio sprzętowo wzbogaciliśmy się o szafę do suszenia ubrań bojowych, zbiornik wodny przenośny, podręczne detektory prądu, oraz zakupiona została armatura wodno-pianowa.
Ponadto zakupione zostały kominiarki strażackie, hełmy, buty specjalne, ubrania koszarowe oraz jeszcze kilka latarek nahełmowych.

W ubiegłym roku straż nasza wyjeżdżała do 48 akcji ratowniczo-gaśniczych, z tego było 12 pożarów i 36 miejscowych zagrożeń, 9 akcji to były akcje nocne, były pożary w lesie, pożary traw, pożary zabudowań i mieszkań w Kuźni, w akcjach tych strażacy nasi gasili pożary i ratowali ludzi z narażeniem swojego zdrowia i życia, były pożary maszyn budowlanych, wielogodzinne pompowanie rozlewiska w Tworkowie, poszukiwania w trudnych warunkach zaginionych osób w lasach,
-no i był tez dzień 7 lipca kiedy to naszą gminę nawiedziła kolejna tragedia w postaci gwałtownej nawałnicy, trąby powietrznej, która wyrządziła niewyobrażalne szkody, ale już na samym początku muszę powiedzieć że dziękujmy wszyscy że podczas nawałnicy i podczas usuwania jej skutków nikt z ludzi nie zginął ani nie odniósł poważnych obrażeń, taki armagedon to widywaliśmy tylko w filmach, a wtedy zdarzył u nas i strażacy zostali poddani dużej próbie walki w działaniach ratowniczych, długie godziny działań w bardzo trudnych warunkach, praca na wysokości w ciemnościach, doszło do tego zmęczenie.... Pierwsza doba była bardzo trudna ale strażacy zrobili to co mieli zrobić i jeszcze więcej.
Tak jak ja moje osobiste przeżycia tak wielu z was będzie ten dzień długo pamiętać. W walce z skutkami tej nawałnicy było duże poświęcenie strażaków, niektórzy przypłacili to kontuzjami czy ranami i ciągle twierdzę że wielu strażaków miało być uhonorowanych bardziej za swe poświecenie i mieli być wytypowanych do państwowych odznaczeń i o to kilkukrotnie wnioskowałem ale bez efektu.
- cóż mam powiedzieć o ubiegłorocznych wszystkich akcjach, byliśmy na każde wezwanie, do każdej akcji wyjechaliśmy sprawnie i zawsze zadania swoje strażacy z Siedlisk wykonywali dobrze i skutecznie i to jest najważniejsze.

Oczywiści chcę podziękować wszystkim strażakom za aktywny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na wyróżnienie zasługuje wielu z was ale powiem, że najczęściej wyjeżdżali Tomasz Czogała, Piotr Kowalski, Mateusz Polak, Adam Bryłka razem wyjeżdżających strażaków do akcji w ciągu roku było 27.
Chciałbym tez podziękować Panu Burmistrzowi i władzom Gminy za zorganizowanie dla strażaków pięknej akademii w MOKSiR podsumowującej akcje nawałnica.

W jednostce naszej w ub.r. przeprowadzono 8 zbiórek i ćwiczeń w tym 2 poza własnym terenem.

Uczestniczyliśmy także, dysponowani przez PSP, w ćwiczeniach powiatowej kompanii odwodowej Racibórz, ćwiczenia odbyły się na terenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET, oraz w ćwiczeniach gminnych jako działaniach przeciwpowodziowych przy zlewni wód w Rudzie,
a także w największych całodziennych ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, jako ćwiczenia w gaszeniu pożaru obszarów leśnych.
Na wszystkie ćwiczenia dysponowano naszych strażaków z agregatem pompowym dużej wydajności, który może być wykorzystywany do działań przeciwpowodziowych ale także do podawania wody podczas dużych pożarów.
Aktualny nasz stan wyszkolenia przedstawia się bardzo dobrze, ponieważ strażaków z uprawnieniami do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych mamy obecnie 31 w tym pięć kobiet. Mamy przeszkolonych 7 stermotożystów na łodzie, 9 ratowników medycznych,
16 strażaków ma zaliczony kurs ratownictwa technicznego, jest 24 operatorów obsługi sprzętu silnikowego i 11 dowódców sekcji. Po prostu dysponujemy jedną z największych baz przeszkolonych strażaków.
I w związku z wyszkoleniami i sprzętem jakim dysponujemy jako jedyni w gminie i nieliczni w powiecie posiadamy kategorię I najwyższą Jednostki Operacyjno Technicznej OSP.

Zarząd OSP w ciągu roku odbył 4 posiedzenia na których na bieżąco były omawiane problemy i kierunki działalności statutowej naszej OSP.
Z ważniejszych prac wykonanych w remizie to oczywiście wymiana starej bramy w garażu nr III na nowoczesną bramę automatyczną, zadanie sfinansowano z środków KRSG oraz dopłaty udzielonej przez Burmistrza Miasta. A jak wiemy po przejściu nawałnicy również oberwało się naszej remizie, na szczęście gmina ubezpiecza nasz obiekt od takich zdarzeń i za środki z ubezpieczenia mogliśmy wyremontować wieżę strażacką, szatnię i łazienkę, w tym miejscu chcę podziękować wszystkim strażakom którzy pracowali przy remontach i nie szczędzili swego czasu bo było to dużo roboty i pochłonęło mnóstwo godzin, szczególnie chcę podziękować Naczelnikowi Tomkowi Czogała który tu najwięcej się narobił.
Ale również chcę podziękować Panu Burmistrzowi i naszym Radnym z Rady Gminy z Olą na czele za zrozumienie i przeznaczenie funduszy na zakup potrzebnych materiałów remontowych oraz wyposażenia bo bez tego trudno było by dokończyć niektóre zadania.

Jak wszyscy myślę pamiętamy nasza OSP posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, dlatego też korzystamy z wpłat od społeczeństwa z tytułu 1% podatku dochodowego, przeznaczyliśmy w ubiegłym roku te środki na zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zgodnie z życzeniem podatników na doposażenie Klubu Krótkofalowców który działa przy naszej straży.
Za przekazanie swojego 1% na naszą straż wszystkim serdecznie dziękujemy.
W tym roku również trwa akcja pozyskiwania funduszy z 1%, oczywiście w tym miejscu mój apel do wszystkich obecnych by pamiętać o możliwości przekazania 1% na naszą OSP i proszę by to rozpropagować gdzie tylko można ale muszę też dodać że wpłaty naszych strażaków i naszego społeczeństwa ostatnio zmalały, dostajemy większe wsparcie z innych powiatów niżeli stąd, dlatego stanowczo chce przypomnieć że z tych funduszy korzystamy wszyscy razem i wszyscy razem o tym 1% dla OSP powinniśmy pamiętać.
Po to między innymi wydajemy kalendarze by każdy podatnik mógł z nich odczytać na jaki numer KRS przeznaczyć 1% dla naszej OSP tam to jest napisane.

Szanowni goście, strażacki i strażacy
W ub. roku odbyły się dwa przeglądy gotowości operacyjno – technicznej naszej jednostki przeprowadzone przez komisję z PSP w Raciborzu na obydwu otrzymaliśmy bardzo wysoką wzorową ocenę. I tutaj podziękowania dla strażaków którzy przygotowywali sprzęt i remizę do przeglądu.

Niektórzy z nas rok temu pracowali przy dowożeniu wody dla mieszkańców Rud, gdy mieli awarię wodociągu i byli bez wody. Również dla was podziękowania za zaangażowanie.
W maju podczas wezbrań wód rzeki Odry zostaliśmy zadysponowani do pompowania rozlewisk w Tworkowie, gdzie akcja trwała nie przerwanie przez ponad 40 godzin, i też należą się podziękowania strażakom którzy tam działali i jeździli na podmiany.
Zmagania sportowo-pożarnicze w 2017 roku to start w gminnych zawodach dwóch naszych drużyn kobiecej i seniorów, które zajęły II miejsce Kobieca drużyna i IV Męska.
Bardzo dziękuję za zaangażowanie w zawodach i liczę dalej na was, na dobre reprezentowanie nasze straży i na zdobycie znowu przynajmniej podium na tegorocznych zawodach.

No i chciałbym by w naszej jednostce reaktywować również do zawodów drużynę młodzieżową, tylko szukam chętnej osoby które by się tym zajęła.
Chciałbym też podziękować wszystkim którzy zaangażowali się do akcji dowożenia wody i ćwiczeń na lotnisku, bo trwało to wiele godzin ale było ciekawie, szkoleniowo i przygodowo. I zachęcam również do udziału w tym roku.

Również jak co roku nasze zastępy strażaków zabezpieczały i pomagały na trasie rajdu rowerowego szlakiem pożaru lasów, rajdu samochodowego, uczestniczyliśmy w procesji Bożego Ciała i zabezpieczaliśmy mszę św. przy kaplicy w Siedliskach, było zabezpieczanie biegu niepodległości i półmaratonu leśnego, oczywiście uczestniczyliśmy również w obchodach rocznicy pożaru lasów, która to w tym roku była bardzo uroczysta bo z okazji 25 lecia była w Kuźni zorganizowana bardzo duża, wykwintna i na bogato, piękna uroczystość rocznicowa, która również zabezpieczali nasi strażacy.
Strażacy nasi zorganizowali bardzo widowiskowe pokazy działań ratowniczo-gaśniczych podczas akcji lato dla dzieci i młodzieży w parku w Siedliskach.

Uświetniliśmy obecnością naszej straży trzy wesela naszych strażaków, państwa Bartoń, państwa Wieczorek i państwa Brzoska, za co również serdecznie dziękuję uczestniczącym strażakom.
Dziękuję również strażakom którzy zechcieli roznosić nasze kalendarze strażackie, i zbierali fundusze na działalność naszej straży.
W grudniu na Mikołaja użyczyliśmy Św. Mikołajowi nasz samochód strażacki i przewieźliśmy go po naszej miejscowości by mógł obdarować prezentami grzeczne dzieci.
Należy wspomnieć też o dobrej współpracy naszej straży z Radą Sołecką Siedlisk i naszym Sołtysem, oraz oczywiście dziękuje naszej Radnej z Siedlisk, Oli, za ogromne wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na OSP.
Przypomnę również, że dużą popularność ma nasza strażacka strona internetowa, w której są informacje o naszej straży i o całej miejscowości, za prowadzenie strony dziękuję Romkowi, ale również bardzo fajnie jest prowadzony też nasz profil OSP na Facebooku przez Piotrka i Adama i również dziękuje za to i zachęcam wszystkich do oglądania.

By sprawozdanie było wiarygodne to niektórymi rzeczami trzeba było się pochwalić, ale też niektóre sprawy trzeba wypomnieć, dlatego muszę dopowiedzieć że:
- pomimo próśb i informacji - mało było strażaków zainteresowanych pomocą przy remontach w remizie,
- proszę też wszystkich strażaków by na sygnał syreny alarmowej częściej wstawiali się do wyjazdów ratowniczo-gaśniczych,
- mało też strażaków uczestniczy w ćwiczeniach czy szkoleniach doskonalących,
- kuleje pozyskiwanie nowych strażaków spośród młodzieży,
- no i bardziej liczę na zaangażowanie wszystkich członków Zarządu w codziennym życiu straży bo to wy macie dawać przykład innym.
To tyle narzekań.

Trzeba również powiedzieć że takich OSP, które prowadzą tak bardzo szeroką i różnorodna działalność jest niewiele i to należy doceniać, pomagać w działalności i wspierać nas –
i o takie wsparcie wszystkich tu obecnych proszę.
Wiemy wszyscy że mamy tu duży obiekt i wiele sprzętu do utrzymania, zadbania o wygląd i sprawność, kosztuje to sporo naszej pracy, poświęconego czasu i wysiłku, ale chciałbym by każdemu zależało żeby o to zadbać.

Kończąc – przypominam jeszcze wszystkim czynnym strażakom aby przychodzili i uczestniczyli w spotkaniach szkoleniowych w naszej remizie.
Razem z Naczelnikiem czekamy na propozycje by wprowadzić jakąś większą atrakcyjność ćwiczeń i szkoleń, by przyciągały więcej strażaków.

Dziękuję jeszcze raz wszystkim strażakom za ich zaangażowanie, za prace na rzecz naszej jednostki, dziękuje za czynne uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych
i przypominam, że nie mamy się czego powstydzić w działalności naszej straży i że inni mogą pozazdrościć nam osiągniętych już celów nad którymi pracowaliśmy wiele lat.

Dziękuję

17.02.2018r.

Prezes OSP Siedliska
Krzysztof Bartoń

 

 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem