Sprawozdanie z działalności OSP Siedliska za rok

2015

 
 
Szanowni zaproszeni goście, szanowne Druhny i Druhowie Strażacy!
 
      Znów nadszedł czas podsumowania kolejnego roku działalności naszej straży ale również kończy się dzisiaj pięcioletnia kadencja wyborcza.
Na początku przypomnę że w ciągu ostatnich paru lat pożegnaliśmy już czterech zmarłych strażaków z Siedlisk, parę dni temu pożegnaliśmy na zawsze, naszego zmarłego strażaka Druha Rafała Kalemba, proszę o uczczenie jego pamięci i wspomnienie pozostałych
-  minutą ciszy.
 
Rozpocznijmy sprawozdanie tradycyjnie od statystyki:
W dniu dzisiejszego zebrania straż nasza liczy:
-          członków czynnych 42, w tym 11 kobiet,
-          członków honorowych 4,  - członków wspierających 51,
-          członków drużyny młodzieżowej  10.
W ciągu ubiegłego roku przyjęto sześciu nowych Członków Czynnych, a pięciu przeniesiono z Czynnych na Członków Wspierających. 
Wyposażenie jakie posiadamy w OSP Siedliska tzn. samochody pożarnicze, przyczepy specjalne i wiele różnego sprzętu strażackiego, pozwala nam prowadzić różnorodne działania, jak działania gaśnicze, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego, drogowego,  ratownictwa na wodzie, wodno-lodowe, powodziowe, usuwanie różnych miejscowych zagrożeń oraz działania zabezpieczające. Ostatnio sprzętowo wzbogaciliśmy się o rozpieracz kolumnowy do zestawu hydraulicznego, kamizelki ratunkowe z uprzężą, rzutki ratownicze oraz zakupiona została armatura wodno-pianowa i cały zestaw ratownictwa medycznego R1. Była to kolejna transza sprzętu specjalistycznego jakim jest doposażana nasza straż bo jak wiemy stopniowo jest tworzona u nas ze środków finansowych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego baza sprzętu do działań specjalistycznych.
Do działań specjalistycznych z terenu powiatu raciborskiego gdzie jest ponad 50 OSP, wytypowano trzy jednostki,  oprócz Siedlisk jeszcze Markowice i Krzyżanowice.
 
            W ubiegłym roku straż nasza  wyjeżdżała  do 27  akcji ratowniczo-gaśniczych, z tego było 18 pożarów i 9 miejscowych zagrożeń, 8 akcji to były akcje nocne, był bardzo groźny pożar w Odlewni Rafamet, były groźne pożary lasów i zabudowań, w tych akcjach strażacy nasi gasili pożary z narażeniem swojego zdrowia i życia
- cóż mam powiedzieć o ubiegłorocznych akcjach, byliśmy na każde wezwanie, do każdej akcji wyjechaliśmy sprawnie i zawsze zadania swoje strażacy z Siedlisk wykonywali dobrze i skutecznie.
 
Oczywiści chcę podziękować wszystkim strażakom za aktywny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,  na wyróżnienie zasługuje wielu z was ale powiem, że najczęściej wyjeżdżali Tomasz Czogała, Anita Bartoń, Piotr Kowalski, Ola Bartoń, Adam Nieszporek, Andrzej Szymik i Artur Kliniecki,  razem wyjeżdżających strażaków do akcji było 27.
   W jednostce naszej w ub.r.  przeprowadzono 8 zbiórek i ćwiczeń w tym 2 poza własnym terenem. Tutaj najaktywniejsi również byli Tomasz Czogała, Piotr Kowalski, Krystian Bolik, Piotr Bartoń, Anita Bartoń, Szymik Andrzej, Piotr Procek, Adam Bryłka i Rafał Brzoska.
Uczestniczyliśmy miedzy innymi w ćwiczeniach powiatowych na terenie gminy Pietrowice, ćwiczeniach gminnych w Turzu i Budziskach i innych naszych lokalnych szkoleniach.
Aktualny nasz stan wyszkolenia  przedstawia się bardzo dobrze, ponieważ strażaków z uprawnieniami do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych mamy obecnie 30 w tym cztery kobiety. Mamy przeszkolonych 7 stermotożystów na łodzie,  13 ratowników medycznych,
16 strażaków ma zaliczony kurs ratownictwa technicznego, jest 24 operatorów obsługi sprzętu silnikowego i 11 dowódców sekcji. Po prostu dysponujemy jedną z największych baz przeszkolonych strażaków. 
           
 
I w związku z wyszkoleniami i sprzętem jakim dysponujemy jako jedyni w gminie i nieliczni w powiecie posiadamy kategorię I najwyższą - Jednostki Operacyjno Technicznej OSP.
           
Zarząd OSP w ciągu roku odbył 4 oficjalne posiedzenia na których na bieżąco były omawiane problemy i kierunki działalności statutowej naszej OSP. Z ważniejszych prac wykonanych w remizie to remont pomieszczenia starego magazynku i stworzenie tam szatni dla kobiet, oraz montaż nowego szyldu i oświetlenia przed remizą. 
       
             Jak wszyscy doskonale wiemy od 2006 roku nasza OSP posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, dlatego też korzystamy z wpłat od społeczeństwa z tytułu 1% podatku dochodowego, przeznaczyliśmy w ubiegłym roku te środki na zabezpieczenie obiektu, zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zgodnie z życzeniem podatników na doposażenie Klubu Krótkofalowców który działa przy naszej straży i na funkcjonowanie zespołu tanecznego Mażoretek.
Za przekazanie swojego 1% na naszą straż wszystkim serdecznie dziękujemy.
W tym roku również rozpoczęliśmy już akcje pozyskiwania funduszy z 1%, oczywiście w tym miejscu mój apel do wszystkich obecnych by pamiętać o możliwości przekazania 1% na naszą OSP i proszę by to rozpropagować gdzie tylko można, i myślę że, tutaj obecnych nie muszę przekonywać o słuszności wspierania bezpieczeństwa i naszej straży. W tym roku z tych pieniędzy chcielibyśmy dokupić hełmy strażackie.
 
   Za dokonywane wpłaty w imieniu naszej straży serdecznie wszystkim dziękuję.
           
W ub. roku odbyły się dwa  przeglądy gotowości operacyjno – technicznej naszej jednostki przeprowadzone przez komisję z PSP w Raciborzu na obydwu otrzymaliśmy bardzo wysoką punktację.
                   
Zmagania sportowo-pożarnicze w 2015 roku to start w gminnych zawodach dwóch naszych drużyn kobiecej i seniorów, które zajęły drugie miejsca oraz start drużyny kobiecej  w nocnych zawodach w Bolesławiu gdzie zdobyły wysokie 3 miejsce.
Na terenie naszej straży jak co roku odbył się wiosną Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży, szkoda że było małe zainteresowanie z gminy.
Ciekawostką i oczywiście powodem do dumy było funkcjonowanie od paru lat przy naszej OSP zespołu tanecznego Mażoretek, które intensywnie ćwiczyły i tańczyły,
i z powodzeniem występowały na różnych scenach reprezentując i firmując nie tylko nasze OSP Siedliska ale także gminę Kuźnia Raciborska. Ostatnio tańczyło w zespole 35 dzieci. Przedstawicielki zespołu uczestniczyły w zeszłym roku w Mistrzostwach Polski Mażoretek
i solistka Monika Kowalska zdobyła tytuł wicemistrza Polski w tańcu z pomponami,
był to naprawdę duży sukces.
 Za duże zaangażowanie w prowadzeniu zespołu, profesjonalizm
i poświęcanie czasu -  serdecznie dziękuję opiekunce zespołu Agacie Piec.
Szkoda tylko, że nie mogliśmy liczyć na wsparcie dla zespołu Mażoretek ze strony Władz Gminnych ani ze strony instytucji która powinna to wspierać przede wszystkim czyli  MOKSiR-u z Kuźni. Niestety ani Straż ani rodzice tańczących dzieci  nie byli w stanie pokrywać kosztów istnienia zespołu, i niestety z końcem 2015 roku Zespół Taneczny Mażoretek działający przy OSP Siedliska – został rozwiązany, czego bardzo żałujemy.
           
 
Jak co roku nasze zastępy strażaków zabezpieczały i pomagały na trasie rajdu rowerowego szlakiem pożaru lasów, uczestniczyliśmy w procesji Bożego Ciała i zabezpieczaliśmy mszę św. przy kaplicy w Siedliskach, oczywiście uczestniczyliśmy również w obchodach rocznicy pożaru lasów.
Uświetniliśmy także obecnością naszej straży dwa wesela naszych strażaków.
Ale najważniejszym wydarzeniem w ub.r. były zorganizowane w Siedliskach Dożynki Powiatowo Gminne. Zaangażowanie straży i strażaków z Siedlisk w przygotowaniu i zabezpieczeniu dożynek było bardzo duże, wielotygodniowe plany i przygotowania logistyczne zostały zrealizowane bardzo dobrze, i po prostu znów stanęliśmy na wysokości zadania. Dziękuję z tego miejsca wszystkim strażaczkom i strażakom zaangażowanym w dożynkach za swój wkład i poświęcenie.
 
      Należy wspomnieć tutaj o dobrej współpracy Zarządu straży z Radą Sołecką Siedlisk,
z naszym Sołtysem, ale również z naszą Radną Olą, której sprawy strażackie są bardzo bliskie.
Przypomnę również, że dużą popularność ma nasza strażacka strona internetowa, w której są informacje o naszej straży i o całej miejscowości. Jednak poszukiwana jest osoba która pomogła by na bieżąco prowadzić tę stronę.            
 
            Takich OSP, które prowadzą tak bardzo szeroka i różnorodna działalność jest bardzo mało i to należy doceniać, pomagać w działalności i wspierać nas – i o takie wsparcie wszystkich tu obecnych proszę.
 
Ponieważ kończymy dziś pięcioletnią kadencje wyborczą chciałbym przypomnieć o kilku moim zdaniem najważniejszych wydarzeniach ostatnich kilku lat:
- nasza młodzieżówka uzyskała II miejsce w kraju w konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i opiekuna, czego efektem było zaproszenie nas do Zarządu Głównego do Warszawy,
- oczywiście bardzo ważnym było to że  po wieloletnich zmaganiach nazbieraliśmy fundusze i przy wsparciu wielu osób kupiliśmy nowy samochód strażacki, który został poświęcony podczas bardzo doniosłej uroczystości jaką zorganizowaliśmy, a nasz stary samochód Tatre przekazaliśmy do CMP w  Mysłowicach,
- otrzymaliśmy agregat pompowy dużej wydajności na przyczepie, skafandry do pracy w wodzie i sprzęt ratownictwa wodnego, zestaw hydrauliczny Holmatro i wiele innego sprzętu ratowniczego, założyliśmy monitoring wokół obiektu, została odnowiona i zadaszona bryczka strażacka,
- no i cieszyliśmy się z istnienia zespołu tanecznego Mażoretek.
Było tez jeszcze wiele, wiele innych wydarzeń które wspólnie z Zarządem organizowaliśmy i przezywaliśmy.
 
Za całą tą kadencje bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim strażakom i strażaczkom ale szczególnie członkom Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej z którymi to najczęściej rozwiązywaliśmy problemy codziennego życia straży,
bardzo serdecznie dziękuje osobą których w Zarządzie już nie będzie, a  których obecność w Zarządzie była dla mnie bardzo ważnym wsparciem, dziękuję im za wieloletnią współprace, zaangażowanie i poświecenie, czyli:
dziękuję pełniącemu funkcje Wiceprezesa Józefowi Szymik, który jest dalej naszym Honorowym Naczelnikiem, dziękuję mojej Oli Bartoń która pełniła funkcje sekretarza
oraz dziękuję naszej skarbniczce Iwonie Kowalskiej.
Były to jedne z najlepszych lat funkcjonowania naszej OSP Siedliska.
     
  
 
 
 Kończąc – przypominam jeszcze wszystkim czynnym strażakom aby przychodzili i uczestniczyli w spotkaniach szkoleniowych  w naszej remizie.
Razem z Naczelnikiem czekamy na propozycje by wprowadzić jakąś większą atrakcyjność ćwiczeń i szkoleń, by przyciągały więcej strażaków.
         Dziękuję jeszcze raz wszystkim strażakom za ich zaangażowanie, za prace na rzecz naszej jednostki, dziękuje za czynne uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych i przypominam, że nie mamy się czego powstydzić w działalności naszej straży i że inni mogą pozazdrościć nam osiągniętych już celów nad którymi pracowaliśmy wiele lat, ale pamiętajmy, że przed nami dalsze nowe wezwania, dlatego apeluję do wszystkich, nie patrzcie na różnego rodzaju trudności i przychodźcie częściej do straży, remiza dla wszystkich jest otwarta.
 
I kierujmy się dalej słowami Św. Jana Pawła II :
„Miłość i służba nadają sens naszemu życiu.”
                                                                                  
Dziękuję
20.02.2016r.                                               

 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem